Jaarverslag 2015

01 Landelijke ontwikkelingen

WET AMBULANCEZORG

Het zag er lang naar uit dat de ingangsdatum van de nieuwe wet Ambulancezorg onveranderd zou blijven, namelijk 1 januari 2018. Het is de vraag of dit haalbaar is.

Vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werd medio 2015 de voorkeur uitgesproken voor de verkenning van twee andere scenario’s:

1. Vergunningverlening via aanbesteding door de minister van VWS;
2. Inkoop van zorg, al dan niet via aanbesteding door de zorgverzekeraars.

Nog geen duidelijkheid                                                                                               

Omdat een nieuw Programma van Eisen niet beschikbaar was, is in 2015 verder gewerkt aan de hand van een eerder Plan van Eisen. Eind 2015 had de minister haar keuze nog niet gemaakt. In 2016 zal blijken of de aangekondigde ingangsdatum van 1 januari 2018 nog realistisch is. De nieuwe wet zal ook voor RAV IJsselland duidelijkheid verschaffen over de landelijke visie en doelen in de ambulancezorg van de toekomst.  

 PROJECT LANDELIJKE MELDKAMER

In 2015 is de voortgang van het plan, om landelijk tot tien grote meldkamers te komen voor politie, brandweer en ambulancezorg, tegen het licht gehouden. Uit een zogeheten gateway review is op te maken dat het plan van aanpak moet worden bijgesteld. RAV IJsselland en vijf RAV-collega’s hebben een visie op een toekomstig zorgcoördinatiecentrum zorg ingebracht bij het Landelijk Meldkamer Overleg.

Verder ontwikkelen                                                                                                          

Kern van die visie is dat de ambulancezorg deel uitmaakt van de zorgketen. Daarbinnen willen de RAV-organisaties verder blijven ontwikkelen. Of er in 2016 al duidelijkheid komt voor medewerkers van de huidige meldkamer, moet worden afgewacht.

 

Toevoegen aan mijn jaarverslag
Volgende Paragraaf 02 Samenwerkingsverbanden 2015

Uw selectie

0 PDF & Print
INK Model
Navigatie
Home Samenvatting leiderschap - Landelijke ontwikkelingen - Samenwerkingsverbanden 2015 Medewerkers - Bevordering gezondheid - Bevordering deskundigheid - Cao - Verbetering dienstroosters - Bijzonderheden Strategie en beleid - Kwaliteitsmanagement Middelen - Huisvesting - Hartslag nu - Inrichting ambulances - Zorgambulance bestaat 5 jaar Processen - Melding kindermishandeling en huiselijk geweld - Trainingsunit SMART - Onderzoek Waardering - Waardering klanten en partners - Waardering medewerkers - Waardering maatschappij Eindresultaten - Prestaties - Financieel