Jaarverslag 2015

02 Bevordering deskundigheid

Vakbekwaamheid vergroten

Binnen RAV IJsselland hebben we vakbekwaamheid hoog in het vaandel staan. Vakbekwaamheid kan op veel manieren verkregen, behouden en uitgebreid worden. Opleiden en scholingen maken daar zeker onderdeel vanuit. Binnen de hieronder getoonde tabel kan een overzicht gevonden worden van de opleidingen (initieel en post-initieel) die door de medewerkers van onze ambulancedienst in 2015 zijn gevolgd.

Kwaliteit laten zien

Sinds 2011 hebben we als RAV IJsselland een overeenkomst met Verpleegkundige en Verzorgende Nederland (V&VN). Voor iedereen uit de rijdienst is het lidmaatschap aangevraagd van deze vereniging en worden medewerkers ingeschreven in het register voor de zorgprofessionals dan wel het kwaliteitsregister.

In deze registers kunnen medewerkers aantoonbaar maken wat zij hebben gedaan om hun eigen deskundigheid te bevorderen. We vinden dit als ambulancedienst van groot belang en hebben dan ook een link gelegd met inschrijven in deze registers en de bekwaamheidsverklaringen.

In onderstaande tabel kan cijfermateriaal gevonden worden ten aanzien van de huidige stand van zaken ten aanzien van de opgevoerde scholingen die in het afgelopen jaar zijn gevolgd.

Toevoegen aan mijn jaarverslag
Volgende Paragraaf 03 Cao

Uw selectie

0 PDF & Print
INK Model
Navigatie
Home Samenvatting leiderschap - Landelijke ontwikkelingen - Samenwerkingsverbanden 2015 Medewerkers - Bevordering gezondheid - Bevordering deskundigheid - Cao - Verbetering dienstroosters - Bijzonderheden Strategie en beleid - Kwaliteitsmanagement Middelen - Huisvesting - Hartslag nu - Inrichting ambulances - Zorgambulance bestaat 5 jaar Processen - Melding kindermishandeling en huiselijk geweld - Trainingsunit SMART - Onderzoek Waardering - Waardering klanten en partners - Waardering medewerkers - Waardering maatschappij Eindresultaten - Prestaties - Financieel