Jaarverslag 2015

05 Bijzonderheden

 Afscheid Mineke van Halen

In verband met het afscheid van Mineke van Halen is er een receptie gehouden op vrijdag 29 mei in het IJsseldelta Stadion in Zwolle

 AFSCHEID Andries Westhuis

Op 12 februari is Andries verrast met een afscheidsreceptie met zijn team van de locatie Kampen

 GETALLEN

 

 

OVERLEDEN

Ons bereikte het droevige bericht dat op 16 april is Steven Vis overleden, hij heeft gewerkt als verpleegkundige in diverse clusters en op de meldkamer. Johan Veuger is overleden op 10 oktober. Hij is jarenlang werkzaam geweest als ambulancechauffeur in cluster Midden en heeft zich jaren ingezet voor de ondernemingsraad. 

Toevoegen aan mijn jaarverslag
Volgende Hoofdstuk 03 Strategie en beleid

Uw selectie

0 PDF & Print
INK Model
Navigatie
Home Samenvatting leiderschap - Landelijke ontwikkelingen - Samenwerkingsverbanden 2015 Medewerkers - Bevordering gezondheid - Bevordering deskundigheid - Cao - Verbetering dienstroosters - Bijzonderheden Strategie en beleid - Kwaliteitsmanagement Middelen - Huisvesting - Hartslag nu - Inrichting ambulances - Zorgambulance bestaat 5 jaar Processen - Melding kindermishandeling en huiselijk geweld - Trainingsunit SMART - Onderzoek Waardering - Waardering klanten en partners - Waardering medewerkers - Waardering maatschappij Eindresultaten - Prestaties - Financieel