Jaarverslag 2015

03 Cao

CAO-ACTIES EN WERKONDERBREKING

Acties voor een betere collectieve arbeidsovereenkomst (cao) troffen ook RAV Ijsselland. Met werkonderbrekingen en het niet afhandelen van de administratie, waardoor facturering niet kon plaatsvinden, steunden medewerkers van RAV Ijsselland de inzet van de vakbonden. Uiteindelijk werd er toch een akkoord bereikt waar iedereen mee instemde op maandag 23 november 2015. De vakbonden FNV Zorg en Welzijn en CNV Zorg en Welzijn lieten toen weten dat een meerderheid van hun achterban voor het akkoord had gestemd. Ook de werkgevers (de leden van AZN) keurden het onderhandelingsakkoord goed.

 

 

 

Toevoegen aan mijn jaarverslag
Volgende Paragraaf 04 Verbetering dienstroosters

Uw selectie

0 PDF & Print
INK Model
Navigatie
Home Samenvatting leiderschap - Landelijke ontwikkelingen - Samenwerkingsverbanden 2015 Medewerkers - Bevordering gezondheid - Bevordering deskundigheid - Cao - Verbetering dienstroosters - Bijzonderheden Strategie en beleid - Kwaliteitsmanagement Middelen - Huisvesting - Hartslag nu - Inrichting ambulances - Zorgambulance bestaat 5 jaar Processen - Melding kindermishandeling en huiselijk geweld - Trainingsunit SMART - Onderzoek Waardering - Waardering klanten en partners - Waardering medewerkers - Waardering maatschappij Eindresultaten - Prestaties - Financieel