Jaarverslag 2015

04 Verbetering dienstroosters

 


NIEUW ROOSTERPROGRAMMA

Begin 2015 is afscheid genomen van het vertrouwde Roosterweb. RAV IJsselland is overgestapt op Intus. Die overgang was wennen voor alle betrokken medewerkers, maar in de loop van het jaar raakten zij beter vertrouwd met Intus. Door de combinatie van de pilot Zelf roosteren en het gebruik van reguliere roosters ontstond tijdelijk extra werkdruk voor de roosterplanners.

 


ZELF ROOSTEREN

In 2014 was een pilot gestart met het zelf roosteren in cluster Midden en ZAB/VTA. Verwacht wordt dat begin 2016 een definitief besluit wordt genomen.

.

Toevoegen aan mijn jaarverslag
Volgende Paragraaf 05 Bijzonderheden

Uw selectie

0 PDF & Print
INK Model
Navigatie
Home Samenvatting leiderschap - Landelijke ontwikkelingen - Samenwerkingsverbanden 2015 Medewerkers - Bevordering gezondheid - Bevordering deskundigheid - Cao - Verbetering dienstroosters - Bijzonderheden Strategie en beleid - Kwaliteitsmanagement Middelen - Huisvesting - Hartslag nu - Inrichting ambulances - Zorgambulance bestaat 5 jaar Processen - Melding kindermishandeling en huiselijk geweld - Trainingsunit SMART - Onderzoek Waardering - Waardering klanten en partners - Waardering medewerkers - Waardering maatschappij Eindresultaten - Prestaties - Financieel