Jaarverslag 2015

01 Waardering klanten en partners

Klachtenbehandeling

In 2015 zijn er door RAV IJsselland 13 klachten ontvangen. Deze klachten zijn door bemiddeling van de interne klachtenfunctionaris naar tevredenheid afgehandeld. Er zijn geen klachten behandeld door de onafhankelijke externe klachtencommissie. Het jaarverslag van de klachtencommissie van 2015 leest u hier

Het is van belang dat het indienen van een klacht laagdrempelig is, daartoe hebben wij op onze website een digitaal klachtenformulier aangemaakt. De klager kan zijn/haar gegevens achterlaten met daarbij een omschrijving van de klacht.”

Toevoegen aan mijn jaarverslag
Volgende Paragraaf 02 Waardering medewerkers

Uw selectie

0 PDF & Print
INK Model
Navigatie
Home Samenvatting leiderschap - Landelijke ontwikkelingen - Samenwerkingsverbanden 2015 Medewerkers - Bevordering gezondheid - Bevordering deskundigheid - Cao - Verbetering dienstroosters - Bijzonderheden Strategie en beleid - Kwaliteitsmanagement Middelen - Huisvesting - Hartslag nu - Inrichting ambulances - Zorgambulance bestaat 5 jaar Processen - Melding kindermishandeling en huiselijk geweld - Trainingsunit SMART - Onderzoek Waardering - Waardering klanten en partners - Waardering medewerkers - Waardering maatschappij Eindresultaten - Prestaties - Financieel